Program

3. Konferencia Bratislava a okolie

online podujatie v rámci projektov INTERREG VA SK-AT baum2020 a Clean Mobility

 

kedy:  17.03.2021, od 09:00 hod. do15:00 hod.
kde:Zoom - videokonferencia
ako:Registrovat' sa môžete do 14.032021 do polnoci na nasledujúcom linku: https://www.rmb.at/events/baum2020/registracia


Prístupový link na Zoom a príslušné heslo Vám pošleme e-mailom 15.3.2021.

POZOR: simultánne slovensko - nemecké tlmočenie funguje len vtedy, ak si nainštalujete Zoom na svojom PC / notebooku. Prosím stiahnite si Zoom z tohto linku: https://zoom.us/download


Doobeda: cezhraničný mestský región Bratislava a okolie.

Záverečné podujatie projektu baum2020

Moderujú: Andrea Kasanická Kostolná (magistrát hl. mesta SR Bratislava) a Christian Berger (NÖ.Regional), projekt baum2020

 

Download program

 

08:30-08:45      VOLITEL'NÉ: technická podpora účastníkov konferencie
09:00-09:30                              

Otvorenie konferencie

 • Privítanie a úvodné slovo burgenlandského krajinského radcu Heinricha Dornera
  Krajinský radca pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a bytovú výstavbu v Burgenlandsku
 • Pozdrav od dolnorakúskeho krajinského radcu Martina Eichtingera (video)
  Krajinský radca pre bývanie, prácu a medzinárodné vzt'ahy v Dolnom Rakúsku
 • Rekapitulácia aktivit projektu "Bratislava územný manažment 2020"
  Andrea Kasanická Kostolná a Christian Berger, projekt baum2020
09:30-10:20

baumregion - vybrané výsledky projektu baum2020

 • Informačná a komunikačná platforma pre územné plánovanie v pohraničných oblastiach
  Marek Dinka, SÚR, magistrát hl. mesta SR Bratislava
 • Štúdia vodáckej infraštruktúry - prvé priebežné výsledky
  Jozef Páleš, ARDING s.r.o.
 • Trojhraničný bod SK-AT-HU - návrhy d'alšieho rozvoja
  Attila Tóth, LE:NOTRE Institute
 • Mapa trvalo udržatel'nej mobility so zameraním na vol'nočasové aktivity pre Bratislavu a rakúske okolie, ako aj predbežná štúdia mikroregionálnej verejnej dopravy
  Andreas Friedwagner, Verracon GmbH
10:20-10:30           

PRESTÁVKA

10:30-11:15

Smelé myšlienky.
Budúcnost' cezhraničného mestského regiónu Bratislava a okolie

 • Erhard Busek - vízia európskeho regiónu Bratislava a okolie
  Predseda Inštitútu pre Podunajsko a strednú Európu a bývalý vicekancelár
 • Ako je možné udržatel'ne etablovat' projekt baum?
  Hannes Schaffer, Mecca Consulting
11:15-11:25PRESTÁVKA

11:25-12:15

Spomienky prominentného Rakúšana - Bratislava vtedy

 • Úvodné slovo primátora Matúša Valla (video)
  Primátor hl. mesta SR Bratislava
 • Hugo Portisch - spomienky z detstva na Bratislavu (video)
  Novinár a pamätnik "starej" Bratislavy (narodený v Bratislave)
12:15-12:20

Záver a vyhliadky do budúcnosti
Harald Ladich, Regionalmanagement Burgenland (projekt baum2020)

12:20-13:00PRESTÁVKA

 

Poobede: cezhraničná mobilita.

Otváracie podujatie projektu Clean Mobility

Moderuje: Andreas Friedwagner, Verracon GmbH - projekt Clean Mobility

  

13:00-13:10      

Otvorenie projektu Clean Mobility

13:10-14:00

Mobilita v SK-AT cezhravničnom regióne

 • Čo je nové v oblasti mobility v cezhravničnom regióne?
  Aktuálny vývoj z krajín cezhraničného regiónu
14:00-15:00

Projekt Clean Mobility

 • Aký prínos môže mat' projekt Clean Mobility? Prehl'ad
 • Krátke vstupy: projektové aktivity detailne
 • Ako d'alej? Záver a vyhliadky do budúcnosti
OD 15:15Come Together: platforma na online stretnutie

 

ÚČASŤ

 • Účasť na podujatí je bezplatná.
 • Povinná registrácia: Z organizačného hľadiska je pre účasť na konferencii potrebná online registrácia do 14.03.2021 do polnoci. Zástupcovia RMB Vám následne prepošlú e-mailom prístupový link na Zoom a príslušné heslo.
 • Fotodokumentácia & video: Počas online podujatia sa bude zhotovovať fotodokumentáciaa videá, ktoré budú Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) a jeho spolupracujúci partneri/projektoví partneri NÖ.Regional.GmbH, Hl. mesto SR Bratislava, Trnavský samosprávny kraj, Verkehrsverbund Ost-Region a Bratislavská integrovaná doprava používať v rámci projektovej činnosti súvisiacej s podujatím na účely mediálnej propagácie (tlačové správy, webstránky, Facebook, Twitter, Instagram, tlačové médiá).

KONTAKT

Projektová kancelária baum2020, Bratislava Územný Manažment,
Uršulínska 6, 811 01 Bratislava, tel. : +421 2 59 356 390
e
-mail: office(at)projekt-baum.eu , www.facebook.com/baum2020