Program

úvodného podujatia cezhraničného projektu

„RegioCoop SK-AT“ 

v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko

Termín: štvrtok, 10. december 2020, Čas: 09:00 – 10:30 hod (online)

 

08:30
Predčasný vstup pre všetkých účastníkov, technické odskúšanie a podpora  (Zoom meeting)
09:00
Privítanie
09:15
Krátke predstavenie sa účastníkov 
09:30
Predstavenie projektu RegioCoop SK-AT a jeho tematických sietí | Mag. Dietmar BAURECHT
 
Analýza právnych systémov a budúcich modelov spolupráce| Mag.a Veronika ORMANDÍKOVÁ
 
Definícia strategických tém v slovensko-rakúskom hraničnom priestore | Ing.in Alena HOSCH
09:50
Prvé výsledky prieskumu v rámci projektu RegioCoop SK-AT v programe spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko| Ing.in Elena HORANOVÁ
10:00
Príprava programu SK-AT: Ktoré tematické oblasti sa črtajú pre nadchádzajúce obdobie? | Dr. Harald LADICH
10:15
Záver

 

Initiates file downloadDownload program

Initiates file downloadDownload pozvánka