Einladung [pozvánka v slovenčine a odkaz na registráciu sú uvedené nižšie!]

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geschätzte Interreg SK-AT Partner,

im Rahmen des Interreg Projektes RegioCoop SK-AT werden laufend unterstützende Maßnahmen für grenzüberschreitende Aktivitäten im slowakisch-österreichischen Grenzraum angeboten.

Erfreulich ist, dass in der neuen Programmperiode 2021-2027 die Umsetzung von „Kleinen Projekten“ zu vereinfachten Konditionen fixer Bestandteil aller Interreg-Programme sein wird. Somit wird auch das Programm Interreg Slowakei-Österreich lokalen Initiativen, Gemeinden, Schulen und anderen Einrichtungen die Möglichkeit bieten, kleinere Projekte mit einem eingeschränkten Projekt- und zeitlichen Volumen umzusetzen. Vor allem durch kleinere grenzüberschreitende Aktivitäten können vertrauensbildende Maßnahmen zwischen slowakischen und österreichischen Einrichtungen intensiviert und somit noch stärker eine gelebte Nachbarschaft forciert werden.

Aktuell wird im Programmierungsprozess über das konkrete Format und die Arten der kleinen Projekte diskutiert. Um ein möglichst maßgeschneidertes Angebot im Rahmen des Interreg-Programmes Slowakei-Österreich zu schaffen, wollen wir Sie einladen, diesen Prozess aktiv mitzugestalten.

Als NÖ.Regional.GmbH freuen wir uns, Sie im Namen unserer Projektpartner, der Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) sowie des Trnavský samosprávny kraj (Selbstverwaltungskreis Trnava), des Bratislavský samosprávny kraj (Selbstverwaltungskreis Bratislava), der Stadt Wien und der Stadt Bratislava zu folgendem Termin einzuladen:

 

Workshop
Kleine Projekte im Interreg Slowakei-Österreich 2021+
21. September 2021
10:00 – 14:00 Uhr
Ort: Kulturfabrik, Fabriksplatz 1A
2410 Hainburg a.d. Donau

Registrierung unter: LINK ZUR ANMELDUNG

 

ACHTUNG: Dies ist eine persönliche Einladung zur Teilnahme! Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie Ihre Anmeldebestätigung.

 Programm

 • Begrüßung und Präsentation des Projektes RegioCoop SK-AT
 • Werkstattbericht zum Zwischenstand der Programmierung Interreg SK-AT 2021-2027
 • Vorstellung der Meinungsumfrage zur slowakisch-österreichischen Zusammenarbeit
 • Ansatzpunkte für "Kleine Projekte" oder einen "Kleinprojektefonds" im Interreg Programm
 • Themen- und Umsetzungsvorschläge aus Sicht potentieller ProjektträgerInnen
 • Zusammenfassung und nächste Schritte
 • Informeller Austausch und Interreg Partnerbörse

Moderator: DR DI Hannes Schaffer, mecca consulting

Veranstaltung wird gedolmetscht.

Um gezielt die Ausrichtung der künftigen kleinen Projekte zu behandeln, möchten wir Sie bitten, sich an folgender kurzer Befragung zu beteiligen: 

 LINK ZUM FRAGEBOGEN

Die Beantwortung sollte nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Ihr Input liefert eine wertvolle Basis, die im Rahmen des Workshops vertiefend diskutiert und in die weitere Programmierung einfließen soll.
Dieser Link ist bis einschließlich 14.09.2021 aktiv.

Im Voraus möchten wir uns für die aufgewendete Zeit bedanken.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr RegioCoop SK-AT-Team

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Ing. Alena Hosch, NÖ.Regional.GmbH, alena.hosch(at)noeregional.at
Mag. Dietmar Baurecht, Regionalmanagement Burgenland GmbH, dietmar.baurecht(at)rmb.at
Ing. Elena Horanová, Selbstverwaltungskreis Trnava, horanova.elena(at)trnava-vuc.sk

Download Einladung


Pozvánka

Vážené dámy a páni,
vážení partneri programu Interreg SK-AT,

projekt RegioCoop SK-AT v programe Interreg priebežne prichádza s ponukou podporných opatrení pre cezhraničné aktivity v slovensko-rakúskom hraničnom regióne.

Potešujúcou správou je, že implementácia „malých projektov“ so zjednodušenými podmienkami bude v nadchádzajúcom období podpory 2021-2027 pevnou súčasťou všetkých programov Interreg. Vďaka tomu program Interreg Slovensko-Rakúsko umožní miestnym iniciatívam, obciam, školám a iným zariadeniam implementovať malé projekty vo vymedzenom projektovom rozsahu a časovom rámci. Opatrenia na vybudovanie vzájomnej dôvery medzi slovenskými a rakúskymi zariadeniami sa dajú zintenzívniť predovšetkým cez malé cezhraničné aktivity, čo tiež prispieva k posilneniu autentických susedských vzťahov.

V rámci aktuálnej prípravy programu prebieha diskusia o konkrétnom formáte a typoch malých projektov. Na vytvorenie čo najlepšie uspôsobenej ponuky v rámci programu Interreg Slovensko-Rakúsko by sme vás chceli vyzvať k aktívnej spoluúčasti na tomto procese.

V mene našej spoločnosti NÖ.Regional.GmbH ako aj v mene našich projektových partnerov, ktorými sú Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB), Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj a mestá Viedeň a Bratislava, by sme vás radi chceli pozvať na uvedené podujatie:

Workshop
Malé projekty v programe Interreg Slovensko - Rakúsko 2021+
21. september 2021
V čase od 10:00 do 14:00 hod.
Miesto podujatia: Kulturfabrik,
Fabriksplatz 1A, 2410 Hainburg a.d. Donau

Registrácia: LINK K POZVÁNKE

UPOZORNENIE: Táto pozvánka na podujatie je určená pre Vás osobne! O Vašej registrácii Vám bude dodané potvrdenie.

Program

 • Privítanie a prezentácia projektu RegioCoop SK-AT
 • Pracovná správa o predbežnom stave v príprave programu Interreg SK-AT 2021-2027
 • Predstavenie výsledkov prieskumu o slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráci
 • Východiská pre „malé projekty“ resp. pre „fond malých projektov“ v programe Interreg
 • Navrhované témy a implementačné návrhy z hľadiska potenciálnych nositeľov projektov
 • Zhrnutie a ďalšie kroky
 • Neformálna výmena a burza partnerov v programe Interreg

Moderátor: DR DI Hannes Schaffer, mecca consulting

Tlmočenie je zabezpečené.  

Vzhľadom na to, že by sme sa radi venovali budúcemu zameraniu malých projektov, dovolili by sme si Vás poprosiť o zodpovedanie niekoľkých otázok:

LINK K DOTAZNÍKU

ktoré Vám nezaberie viac než 10 minút.
Vami poskytnuté informácie sú pre nás hodnotným podkladom, ktorému sa budeme podrobne venovať v diskusii v rámci workshopu a budú zohľadnené v príprave nadchádzajúceho programu. Tento link je aktívny do 14.09.2021.

Za čas, ktorý nám venujete, sa Vám chceme vopred poďakovať.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom
Váš projektový tím RegioCoop SK-AT

V prípade otázok sú Vám k dispozícii:
Ing. Alena Hosch, NÖ.Regional.GmbH, alena.hosch(at)noeregional.at
Mag. Dietmar Baurecht, Regionalmanagement Burgenland GmbH, dietmar.baurecht(at)rmb.at
Ing. Elena Horanová, Trnavský samosprávny kraj, horanova.elena(at)trnava-vuc.sk

Download pozvánka