Einladung [prosím, zaznačte si tento termín. Pozvánku s programom Vám zašleme.]

Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Interreg SK-AT Partner,

als NÖ.Regional freuen wir uns, Sie im Namen unserer Projektpartner, der Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) sowie Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Stadt Wien und Stadt Bratislava zu folgendem Termin einzuladen:

Netzwerktreffen zum Thema „Institutionelle Kooperationen“ im Rahmen des Projektes "RegioCoop SK-AT", welches im Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei – Österreich durchgeführt wird.

Termin: 29.04.2021, Onlinekonferenz
Uhrzeit: 13:00 - 15:00 Uhr

Registrierung unter: https://www.rmb.at/events/regiocoop/anmeldung-netzwerk_2/

ACHTUNG: Sie erhalten erst nach Ihrer Registrierung den ZOOM-Link
per Email zugesendet! Dies ist eine persönliche Einladung zur Teilnahme!

 Programm

 • Begrüßung und Präsentation des Projektes RegioCoop SK-AT und seiner thematischen Netzwerke
 • Ergebnisse der RegioCoop Befragung
 • Stand der Programmierung Interreg V-A Slowakei-Österreich
 • Themeninput für das Netzwerk „Institutionelle Kooperationen“
 • Diskussion von Netzwerkthemen in Breakout Rooms
 • Zusammenfassung und nächste Schritte

Moderation: Dr. Hannes Schaffer – mecca consulting

Das Netzwerktreffen soll den AkteurInnen einen Überblick möglicher grenzüberschreitender Aktivitäten geben und sie beim Aufbau von Kooperationen unterstützen. Dolmetsch steht zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet aufgrund der besonderen Umstände online via Zoom-Meeting statt. Der Zugangs-Link zum Meeting wird Ihnen nach Registrierung rechtzeitig zur Veranstaltung in einem separaten Mail zugestellt. Der Einstieg zum Meeting sowie der erforderliche technische Support ist am Veranstaltungstag eine ½ Stunde vor Beginn möglich.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir am 29.04.2021 zwischen 09:00 – 11:00 Uhr das Netzwerktreffen „Klimaneutrale Mobilität, Energie, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung“ für interessierte AkteurInnen organisieren. Zusätzlich weisen wir auf das Netzwerktreffen „Kultur- und Naturerbe“ am 04.05.2021 (09:00 - 11:00 Uhr) hin.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr RegioCoop SK-AT-Team

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Ing. Alena Hosch, Fachbereich EU, NÖ.Regional.GmbH
Projektleitung RegioCoop SK-AT, alena.hosch(at)noeregional.at

Download Einladung


Pozvánka

Vážené dámy a páni,
ctení partneri programu Interreg SK-AT,

pre nás z NÖ.Regional je potešením, že Vás aj v mene našich projektových partnerov  -Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB), Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, miest Viedeň a Bratislava - smieme pozvať na podujatie v nasledujúcom termíne: 

Sieťové stretnutie na tému „Inštitucionálna spolupráca“ v rámci projektu "RegioCoop SK-AT" implementovaného v programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika  – Rakúsko.

Termín: 29.04.2021, online-konferencia
Čas: od 13:00 do 15:00 hod.

Link pre registráciuhttps://www.rmb.at/events/regiocoop/registracia-siet-2/

POZOR: ZOOM-link Vám pošleme emailom až na základe Vašej registrácie! Toto je pozvánka pre Vašu osobnú účasť!

Program

 • Privítanie a prezentácia projektu RegioCoop SK-AT a jeho tematických sietí
 • Výsledky dotazníkového prieskumu RegioCoop
 • Stav v príprave programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
 • Tematický vstup pre sieť „Inštitucionálna spolupráca“
 • Diskusia o sieťových témach v breakout rooms
 • Zhrnutie a ďalšie kroky

Moderátor: Dr. Hannes Schaffer – mecca consulting

Sieťové stretnutie má aktérom poskytnúť prehľad o prípadných cezhraničných aktivitách a podporiť ich pri budovaní kooperácií.  Tlmočenie je zabezpečené.

Podujatie sa vzhľadom na mimoriadne okolnosti bude konať online cez platformu ZOOM. Po zaregistrovaní sa Vám pošleme emailom v dostatočnom časovom predstihu prístupový odkaz na podujatie. Vstup do online-priestoru spolu s požadovanou technickou podporou budú k dispozícii v deň podujatia polhodinu pred jeho začiatkom.  

Chceli by sme Vás upovedomiť aj o tom, že pre záujemcov organizujeme v termíne 29.04.2021 v čase od 09:00 do 11:00 hod. sieťové stretnutie „Klimaticky neutrálna mobilita, energie, hospodárstvo a vzdelávanie“.  

Tiež Vás chceme upovedomiť o sieťovom stretnutí „Kultúrne a prírodné dedičstvo“ v termíne 04.05.2021 od 09:00 do 11:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom
Váš projektový tím RegioCoop SK-AT

V prípade otázok sa obráťte na pani:
Ing. Alenu Hosch, Fachbereich EU, NÖ.Regional.GmbH
Projektový manažment RegioCoop SK-AT, alena.hosch(at)noeregional.at

Download pozvánka