Prihlásenie sa do našich sietí v projekte RegioCoop SK-AT / Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Na dotazník doposiaľ odpovedalo vyše 300 respondentov, najčastejšie z verejného sektora. Medzi najväčšie prekážky spolupráce sa zaradila administratívna náročnosť projektov či jazyková bariéra. Naopak, spoločné hranice boli vnímané ako najmenší problém. Viac ako polovica respondentov má už nápady na konkrétne projekty, pričom najväčší záujem je o spoluprácu v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, smart cities, či o výchovu a vzdelávanie.

Zapojení respondenti resp. cieľové skupiny budú prizývaní na tematické stretnutia, kde budú mať možnosť stretnúť sa s ďalšími aktérmi aj z druhej strany hranice a debatovať o spoločných projektoch alebo spolupráci na konkrétne témy.

Protokoly z tematických stretnutí nájdete nižšie. Poskytnú vám náhľad do práce sietí.

Ak máte záujem sa zapojiť do tohto procesu, prosíme Vás uviesť Vaše kontaktné údaje a oblasti, ktoré sú pre Vás zaujímavé.

Opens internal link in current windowPrihláška do tematických sietí