Viac informácií o projekte

Východiskom projektu  je podporovanie intenzívnejšej a trvalo udržateľnej spolupráce medzi regiónmi v programe. Túto užšiu spoluprácu podporujú na rakúskej strane organizácie typu „Regionalmanagement“ z Burgenôlandska a z Dolného Rakúska a na slovenskej strane samospráva trnavského a bratislavského kraja.

Rozdielna úroveň kompetencií, rozdielnosti v právnych systémoch ako aj kultúrne podmienené rozdielnosti si vyžadujú ďalšiu cielenú spoluprácu. V horizonte rokov 2007-2013 boli položené základy užšej spolupráce medzi krajmi a regionálnymi manažmentmi v prihraničnom území SK-AT,

Výsledkom bola úspešná implementácia viacerých projektov. Táto spolupráca pokračovala aj v období rokov 2014 až 2020. Je potrebné aj naďalej pokračovať a podporovať výmenu a sieťovanie medzi cezhranične spolupracujúcimi účastníkmi, stakeholdermi a nositeľmi projektov, tak aby bolo možné zadefinovať strategické témy pre budúcnosť.

Cieľom projektu je etablovať strategické témy a podnecovať projektové nápady, ktoré môžu byť zrealizované v rámci nového programového obdobia slovensko-rakúskej spolupráce v rokoch 2021-2027.  

Ďalšími výstupmi projektu budú analýza legislatívnych rozdielov, ktorá má zanalyzovať momentálne prekážky spolupráce v projektoch, ako sú napríklad odlišnosti v zákonoch o verejnom obstarávaní, stavebnom zákone, prístupe ku chráneným oblastiam, ponúknuť odporúčania, ako sa vyhnúť častým problémom, a pochopiť ako to funguje na druhej strane hranice.

 

 Region Kontakt
 Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.   Dietmar Baurecht
 dietmar.baurecht(at)rmb.at 
 +43 5 9010 2434
 Trnava Self-Governing Region

 Ing. Elena Horanová
 horanova.elena@trnava-vuc.sk
 +33 5559 622

 Bratislava Self-Governing Region

 Mgr. Veronika Ormandíková
 veronika.ormandikova(at)region-bsk.sk     
 +421 2 4826 4259

 NÖ.Regional.GmbH

 Ing. Alena Hosch
 alena.hosch(at)noregional.at
 +43 676 88 591 303